รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง

แจกฟรี เอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับอัคคีภัย

การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ภาคทฤษฎีประกอบด้วย

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิง
 • ประเภทของไฟ
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
 • การป้องกันอัคคีภัย
 • วิธีการดับเพลิง
 • เครื่องดับเพลิงขั้นต้นชนิดต่างๆ
 • อุปกรณ์การดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • แผนป้องกันและปฎิบัติการ

ภาคปฏิบัติประกอบด้วย

 • การฝึกการเรียนรู้การใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆทุกประเภท
 • การฝึกการระงับเหตุเฉพาะบุคล
 • การฝึกการการระงับเหตุแบบทีม

รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง , รับอบรมดับเพลิง ราคา , อบรมดับเพลิง ราคา , รับอบรมดับเพลิง ราคาถูก , อบรมดับเพลิง ราคาถูก , วิทยากร รับอบรมดับเพลิง , วิทยากร อบรมดับเพลิง

© 2016 np-fire.com All Rights Reserved. || รับอบรมดับเพลิง , อบรมดับเพลิง